pil pil pil pil
Rytterbonde Jørgen Rasmussen Skræp
(Omkr 1671-1722)
Anna Iversdatter
(Omkr 1675-Omkr 1747)
Jens Mortensen
(1662-1722)
Kirsten Andersdatter
(1668-1753)
Peder Jørgensen Skræp
(1700-1748)
Maren Jensdatter
(Omkr 1698-Omkr 1731)
Anders Pedersen Skræp
(1726-1787)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anna Nielsdatter

Anders Pedersen Skræp

  • Født: 1726
  • Dåb: 6 Okt. 1726, Tommerup
  • Ægteskab (1): Anna Nielsdatter
  • Død: 20 Jan. 1787, Tommerup i en alder af 61 år
Billede

punkttegn  Notater:

Kilde: Slægtsbog Evald Andersen
Anders Pedersen Skræp
Født :1726 gård nr 26, Tommerup sogn
Døbt :06 Okt 1726Tommerup kirke
Død :20 Jan 1787Tommerup sogn Alder : 61

Noter : Tommerup kbg.: ,,1726 den 6 okt. døbt Peder Skræps søn i Tommerup, kaldet Anders, faddere: Jørgen Greve, Rasmus Greve, Rasmus Povelsen, Karen Rasmus skomagers, Cathrine Clausis og Ellen smeds".
Uddrag af ryttergodsets fæsteprotokol: ,,Jeg underskrevne Hans Langsted kongelig majestæts kammerråd og regiments skriver for det fynske ryttergods distrikt, kendes og gør vitterligt at have sted og fæst, såsom jeg og hermed på mit allernådigste anfort vorder embeds vegne, samt at høje og gode haver deputerede udi bemeldte ryttergods session dets nærmere ratification steder og fæster til velagte unge karl Anders Pe dersen et lidet sted udi Tommerup, på hans mayts. ryttergods sammesteds, nemlig nr. 14 af ager og engs hartkorn 2 td. i skp. i fd. og skov 2 album, som Rasmus Clausen for et par års tid siden bekom udi fæste, og nu igen for Anders Pedersen frivillig har afstået og overladt, imod at han forsørger gårdens forrige beboere Claus Jensen og hustru med fri husværelse og ophold hos sig på stedet, sålænge de lever, på samme måde som Rasmus Clausen sig dertil var forpligtet, med videre, efter skriftlig forening af 18 nov. 1749. Hvilket sted med al dets tilliggende udi by, mark, inden markeskel, som nu forefindes, og af alders tid dertil ligget haver, og med rette ligge bør bemeldte Anders Pedersen straks må tiltræde, bebo, og sin livs tid nyde, bruge og beholde, samt sig som en fæstebonde efter kongl. lov og forordninger at nyttig gøre, som han bedst ved og kan, så længe han deraf i rette tider svarer og udretter alle kongl. contributioner og afgifter, som nu allernå digst er eller siden er eller forretter påbydendes vorder ordinære og extra- ordinære, såvelsom og det ham anbefalede hovning vedbørlig gøre og forrette. Stedets bygning forsvarlig forbedrer og udi stand holder, jorden gøder og dyrker, hvor skov er den opelsker, lægger humlekuler, planter pile og frugt træer, markerne med grøfter og stengærder tilbørlig hegner, og ellers udi . mark og by holder god fred og skik med sine naboer og bymænd, item afhol der sig fra at bortieje noget af stedets ager, jord, eng eller tørveskær med vedere, og ej i ringeste måder bortvender eller forringer noget af dets til liggende, men udi det Øvrige retter og forholder sig efter kongelig lov og forordninger i alle tilfælde, samt er sin foresatte øvrighed høng og lydig, som en fæstebonde pligtig er og bør, alt under dette fæstes forbrydelse, til indfæste haver Anders Pedersen betalt efter accort med de høje herrer i ses sionen 6 rigsdaler 4 mark, hvilke penge er mit allerunderdanigste regnskab til indtægt er vorden beregnet. Dette til bekræftelse under min hånd og zignette. Datum Odense den 30 april 1750. Hans Langsted. Ved det kongl. rytterdistrikts salg på Fyn den 14 nov. 1764, købte Anders Pedersen Skræp gården til ejendom for 398 rdl. 39 sk. Gården havde før 1723 tilhørt Fr. Lassen til Jerstrup og Nørlund. Anders Skræps enke Anna Nielsdatter var ifølge folketællingen af 1801 boende som aftægtsenke hos sønnen Jens Andersen Skræp i Hjelmerup. Anders Pedersen Skræp var i g. gift 6 marts 1750 med Karen Clausdatter i Tom- merup kirke. (Datter af gårdens forrige fæster). Ryttergodsets inkvisitionsprotokol af 1727: Gård nr. 14 i Tommerup, Claus Jensen 46 år, htk. 2-1-1-0 + skov 2 alb., 4 bæster, 3 køer, i ungnød. Stuehuset 13 fag, østre længe 16 fag. Anders /Pedersen Skræp/ [320], (b. 1726, Tommerup, Odense, Odense), (d. JAN 1787, Tommerup, Odense), Født på gård nr. 26 i Tommerup. Tommerup kirkebog: "1726 den 6 okt. døbt Peder Skræps søn i Tommerup, kaldet Anders. Faddere: Jørgen Greve, Rasmus Greve, Rasmus Povelsen, Karen Rasmus skomagers, Cathrine Clausis og Ellen smeds". Havde fæste på gården nr. 14 i Tommerup by hvis tidligere fæster var hans 1. svigerfader - Claus Jensen. Ryttergodsets inkvisitionsprotokol af 1727: "Gård nr. 14 i Tommerup, Claus Jensen 46 år, hartkorn 2-1-1-0 + skov 2 alb., 4 bæster, 3 køer, 1 ungnød. Stuehuset 13 fag, østre længe 16 fag". 16. apr. 1750 overtager Anders Pedersen Skræp sin svigerfars fæste på gården. Uddrag af ryttergodsets fæsteprotokol: "Jeg underskrevne Hans Langsted, kongelig majestæts kammerråd og regimentsskriver for det fynske ryttergods distrikt, kendes og gør vitterligt at have sted og fæst, såsom jeg og hermed på mit allernådigste anfort vorder embeds vegne, samt at høje og gode haver deputerede udi bemeldte ryttergods session dets nærmere ratification steder og fæster til velagtede unge karl Anders Pedersen et lidet sted udi Tommerup, på hans majestæts ryttergods sammesteds, nemlig nr. 14 af ager ogengs hartkorn 2 td. 1 skp. 1 fd. og skov 2 album, som Rasmus Clausen for et par års tid siden bekom udi fæste, og nu igen for Anders Pedersen frivilligt har afstået og overladt, imod at han forsørger gårdens forrige beboere Claus Jensen og hustru med fri husværelse og ophold hos sig på stedet, sålænge de lever, på samme måde som Rasmus Clausen sig dertil var forpligtet, med videre, efter skriftlig forening af 18. nov. 1749. Hvilket sted med al dets tilliggende udi by, mark,inden markeskel, som nu forefindes, og af alders tid dertil ligget haver, og med rette ligge bør bemeldte Anders Pedersen straks må tiltræde, bebo, og sin livs tid nyde, bruge og beholde, samt sig som en fæstebonde efter kongl. lov og forordninger at nyttig gøre, som han bedst ved og kan, sålænge han deraf i rette tider svarer og udretter alle kongl. contributioner og afgifter, som nu allernådigst er eller siden er eller foretter påbydendes vorder ordinære og extraordinære, såvelsom og det ham anbefalede hovning vedbørlig gøre og forrette.Stedets bygning forsvarlig forbedrer og udi stand holder, jorden gøder og dyrker, hvor skov er - den opelsker, lægger humlekuler, planter pile og frugttræer, markerne med grøfter og stengærder tilbørlig hegner, og ellers udi mark og by holder god fred og skik med sine naboer og bymænd, item (ligeledes) afholder sig fra at bortleje noget af stedets ager, jord, eng eller tørveskær med videre, og ej forringer noget af dets tilliggende, men udi det øvrige retter og forholder sigefter kongelig lov og forordninger i alle tilfælde, samt er sin foresatte øvrighed hørig og lydig,som en fæstebonde pligtig er og bør, alt under dette fæstes forbrydelse, til indfæste haver Anders Pedersen betalt efter accort med de høje he rrer i sessionen 6 rigsdaler 4 mark, hvilke penge er mit allerunderdanigste regnskab til indtægt er vorden beregnet. Dette til bekræftelse under min hånd og zignette. (signetring i lakstempel) Datum Odense den 30 april 1750. Hans Langsted. Ved det kongelige rytterdistrikts salg på Fyn den 14. nov. 1764, købte Anders Pedersen Skræp gården til ejendom for 398 rigsdaler 39 skilling. Gården havde før 1723 tilhørt Fr. Lassen til Jerstrup og Nørlund.

Far og Mor
Peder Jørgensen Skræp og Maren Jensdatter
Ægteskab 06 Mar 1750
Børn
- Karen Clausdatter-
14 Nov 1753 - Anna Nielsdatter 1754 - Peder Andersen Skræp 1756 - Maren Andersdatter Skræp 1761 - Jens Andersen Skræp 1762 - Niels Andersen Skræp 1763 - Jens Andersen Skræp 1766 - Anna Dorthea Andersdatter Skræp 1769 - Kirsten Andersdatter Skræp

Anders Pedersen Skræp * 1726 † 20 Jan 1787 Peder Jørgensen Skræp * 1700 † 1748 Jørgen Rasmussen Skræp * 1671 † 1722 Rasmus Rasmussen * Omk 1638 - † 1695
Anna Bendtsdatter * Omk 1638 - † 1708
Anna Iversdatter * Omk 1675 † 1747 Iver Andersen * Omk 1643 - † 1706
Maren Jensdatter * 1698 † 1731 Fr. Andersen * Omk 1650 - † 1679
Jens Mortensen * 06 Jul 1662 † 07 Aug 1722 Morten Hansen * Omk 1620 - † 1691
Maren - - † 1699
Kirsten Andersdatter * 1668 † 1753 Anders Nielsen * Omk 1630 - † Omk 1670

Bodil Hansdatter - - † 1699


Billede

Anders blev gift med Anna Nielsdatter, datter af Niels Pedersen og Maren Nielsdatter. (Anna Nielsdatter blev født omkring 1726 og døde 22 Maj 1815.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Apr. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af infile@privat.dk